O našej spoločnosti

Spoločnosť ČOV Vlčany – Neded, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou 5. augusta 1998 za účelom prevádzkovania verejnej kanalizácie v obciach Vlčany a Neded a ich spoločnej čistiarne odpadových vôd, ktorá sa nachádza v katastrálnom území obce Vlčany. Na území obce Neded je vybudovaných 17,412 km a na území obce Vlčany 22,233 km vetiev verejnej kanalizácie. V zastavanej časti obidvoch obcí je kompletne dobudovaná kanalizačná sieť, takže na verejnú kanalizáciu sa dnes môže napojiť každá nehnuteľnosť, odkiaľ sú vypúšťané odpadové vody...

cov
cov
cov