Nahlásenie stavu meradla

Ak Vás poverení pracovníci prevádzkovateľa nezastihnú doma, v dôsledku čoho nemôžu odčítať stav meradla a o tejto skutočnosti Vás informovali navštívenkou. Môžete vyplniť náš online formulár alebo si ho vytlačiť a vyplnený doručiť do našej obchodnej kancelárie. Telefonický kontakt je povinný údaj, aby si poverení pracovnici prevádzkovateľa mohli dohodnúť termín kontroly správnosti nahlásených údajov.

Všeobecné infomácie
Údaje o vlastníkovi nehnuteľnosti alebo producentovi OV - OBČANIA / SÚKROMNÁ OSOBA
Údaje o vlastníkovi nehnuteľnosti alebo producentovi OV - PRÁVNICKÁ OSOBA / FIRMA
NEPOVINNÁ PRÍLOHA - FOTOGRAFIA MERADLA

Voliteľná príloha: odfoťte prosím Vaše meradlo tak, aby bolo na jednej fotografii vidieť stav aj sériové číslo na bočnej strane meradla.