Kontakty

Kontakty

Technici ČOV – poruchová služba
0948 423 115    technici@covvn.sk

Obchodná kancelária
0918 739 785     kancelaria@covvn.sk

Odborný zástupca
0911 525 323    kancelaria@covvn.sk

Obchodná kancelária

Vlčany 1, 925 84 Vlčany

Prevádzkové hodiny
Pondelok:   8:00 - 12:00    12:30 - 16:00
Utorok:        nestránkový deň
Streda:        8:00 - 12:00    12:30 - 18:00
Štvrtok:        nestránkový deň
Piatok:         8:00 - 12:00

Služby obchodnej kancelárie
  • Úhrada stočného v hotovosti
  • Vybavovanie reklamácií
  • Nahlasovanie stavu meradla
  • Nahlasovanie zmeny vlastníka nehnuteľnosti, ktorá je napojená na verejnú kanalizáciu
  • Dojednanie splátkového kalendára v prípade platobnej neschopnosti
  • Uzatváranie zmlúv o pripojení sa na VK s novými producentmi
Sídlo spoločnosti

ČOV VLČANY - NEDED, spol. s r.o.
Vlčany 1, 925 84 Vlčany

IČO: 36 529 834
DIČ: 2020190370
IČ-DPH: SK2020190370

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trnava
v odd. sro vložka číslo 16149/T