Dokumenty

Najvyššie prípustné hodnoty znečistenia OV vypúšťaných do VK   [  DOC  |    PDF ]
Tlačivo - Nahlásenie zmeny údajov dôležitých pre určenie výšky stočného   [  DOC  |    PDF ]
Všeobecné podmienky odvádzania odpadových vôd   [  DOC  |    PDF ]
Všeobecné zmluvné podmienky odvádzania a čistenia odpadových vôd   [  DOC  |    PDF ]
Vzor zmluvy o pripojení sa na VK v obci Neded   [  DOC  |    PDF ]
Vzor zmluvy o pripojení sa na VK v obci Vlčany   [  DOC  |    PDF ]