Ako sa starať o kanalizačnú prípojku?

Na bezproblémový a bezporuchový chod čerpadla v domovej prečerpávacej šachte (DPŠ) má veľký vplyv to, čo do kanalizácie hádžeme a vypúšťame, ale aj to, ako sa o čerpadlo staráme. Pri dobrej starostlivosti o DPŠ a pravidelnej údržbe čerpadla nie je zriedkavosťou, že bez problémov funguje 10 aj 15 rokov! Samozrejme, občas sa vyskytnú aj prípady, že poruchu čerpadla alebo armatúry na kanalizačnej prípojke spôsobí nekvalitná súčiastka alebo náhradný diel, ale tieto prípady tvoria len nepatrné percento z celkového počtu opráv. Preto, ak chcete, aby Vám kanalizačná prípojka nespôsobovala problémy a vrásky na čele, minimálne 2 krát do roka vyčistite obsah DPŠ od nečistôt, ktoré plávajú na povrchu šachty. Tieto vznikajú reakciou pracieho prášku s odpadovou vodou a môžu spôsobiť upchatie čerpadla, prípadne zachytenie spínacieho plaváka a následnú poruchu čerpadla. Vhodné je po odčerpaní OV z DPŠ opláchnuť čerpadlo prúdom čistej vody.

Veľkú pozornosť venujte aj tomu, čo sa do kanalizácie hádže a vylieva! Veľmi dôležité je denne sledovať, či čerpadlo pracuje správne, a či čerpá odpadovú vodu. Ak zistíte, že čerpadlo pracuje bez toho, aby čerpalo vodu, okamžite vypnite hlavný istič v elektrickej skrinke čerpadla a zavolajte technikov ČOV, ktorí poruchu opravia. Ak sa čerpadlo dlhšie točí bez toho, aby ho chladila voda, môže mu zhorieť motor, a to je veľmi drahá oprava! Na opravu poruchy kanalizačnej prípojky, ktorá je v záručnej lehote je treba zavolať firmu, ktorá kanalizačnú prípojku vybudovala a informovať o tom príslušnú obec. Opravu poruchy na kanalizačnej prípojke (okrem poruchy na KP v záručnej lehote) hradí v plnej výške producent odpadových vôd.