Čo nepatrí do kanalizácie?!

V obciach Vlčany a Neded je vybudovaná tlaková kanalizácia, ktorá pracuje na takom princípe, že odpadové vody sú z nehnuteľnosti gravitačne zvádzané do domovej prečerpávacej šachty (DPŠ), kde sú zhromažďované a následne čerpadlom rozdrvené, zmiešané a vytlačené do vetvy verejnej kanalizácie a následne do objektu čistiarne odpadových vôd, kde sa čistia.

Čerpadlo je konštruované tak, že správne a bezporuchovo pracuje, ak obsah prečerpávacej šachty tvoria len ľudské výkaly (nie výkaly zvierat neraz kombinované so slamou), toaletný papier, odpadová voda z umývania riadu a varenia (bez kostí, kôstok a iných zvyškov jedla) a odpadová voda z práčky. Nič viac!!! Ani zvyšný prepálený olej, či masť po vyprážaní!!! Ak sa do odpadovej vody dostanú predmety ako napríklad použité dámske vložky, tampóny, vatové tyčinky, jednorazové plienky, utierky pre bábätká, pánska ochrana, kosti, kôstky, olej a masť, močovka z chlievov, handry, časti odevov, riedidlá alebo rozpúšťadlá prípadne iné chemikálie, dochádza ku poškodeniu čerpadla a je nutná oprava.

Na čerpadlo je záruka 2 roky odo dňa jeho namontovania, tá sa však vzťahuje len na výrobné a montážne chyby, nie na poškodenie spôsobené v dôsledku nesprávneho prevádzkovania kanalizačnej prípojky. Rovnako sa záruka nevzťahuje na neoprávnené zásahy do elektrickej skrine čerpadla, v dôsledku čoho neraz dochádza ku spáleniu motora čerpadla. Opravu poruchy na kanalizačnej prípojke po záručnej lehote, ale aj v záručnej lehote, ak je spôsobená jej nesprávnym prevádzkovaním, hradí producent odpadových vôd!