Nahlásenie výmeny meradla

Ak Vám Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. vymení vodomer je potrebné túto skutočnosť oznámiť prevádzkovateľovi, pretože tento údaj je nevyhnutný pre správne určenie fakturovanej ceny stočného (odplata za odvedenie a čistenie odpadových vôd). Môžete vyplniť náš online formulár alebo si ho vytlačiť a vyplnený doručiť do našej obchodnej kancelárie.

Všeobecné informácie
Údaje o vlastníkovi nehnuteľnosti alebo producentovi OV - OBČANIA / SÚKROMNÁ OSOBA
Údaje o vlastníkovi nehnuteľnosti alebo producentovi OV - PRÁVNICKÁ OSOBA / FIRMA