Zmena adresy zasielania faktúr

Ak si želáte zasielať faktúry za odvedenú a čistenú odpadovú vodu na inú adresu, ako je miesto produkcie odpadových vôd je potrebné túto skutočnosť oznámiť prevádzkovateľovi. Môžete vyplniť náš online formulár alebo si ho vytlačiť a vyplnený doručiť do našej obchodnej kancelárie.

Všeobecné infomácie
Údaje o vlastníkovi nehnuteľnosti alebo producentovi OV - OBČANIA / SÚKROMNÁ OSOBA
Údaje o vlastníkovi nehnuteľnosti alebo producentovi OV - PRÁVNICKÁ OSOBA / FIRMA