Nahlásenie nového producenta odpadových vôd

Formulár na nahlásenie nového producenta odpadových vôd. Môžete vyplniť náš online formulár alebo si ho vytlačiť a vyplnený doručiť do našej obchodnej kancelárie.

Všeobecné infomácie
Údaje o producentovi odpadových vôd - OBČANIA / SÚKROMNÁ OSOBA
Údaje o producentovi odpadových vôd - PRÁVNICKÁ OSOBA / FIRMA